AP diskriminerer

Arbeiderpartiet foreslår i dag at det skal være lettere for gutter å komme inn på helsefag. – Grov diskriminering, sier sentralstyremedlem Atle Simonsen. For å få flere gutter til å velge helse- og omsorgsfag har Arbeiderpartiet lansert forslag om å gi gutter «kjønnspoeng» når de søker på utdanninger innen fagfeltet. Galt uansett intensjoner Sentralstyremedlem Atle…