Kutt byråkratiet i barnevernet

Sentralstyremedlem Helene B. Fredheim, skriver at manglende ressurser i barnevernet kan løses med opprydning i byråkratiet fremfor å gi barnevernet mer penger til å utføre oppgavene. Skal vi tro alle medieoppslag som har vært de siste årene knyttet til barnevern, bør det ikke sås noen tvil om at barnevernet står overfor mange utfordringer. En av utfordringene…