Forsetter politikutt

– Statsbudsjettet viderefører nedbemanningen i politiet, sier sentralstyremedlem Petter Kvinge Tvedt. Han frykter at budsjettet vil bety mindre etterforskning av både alvorlig og mindre alvorlig kriminalitet. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å bevilge 696,2 millioner kroner til politiet, men budsjettet slukes opp av den ekstraordinære situasjonen etter 22. juli. – Det er bra at regjeringen har tatt…