Vil legalisere cannabis

FpUs landsmøte gikk inn for legalisering av cannabis og andre lettere stoffer som i dag defineres som narkotika. Landsmøtet vedtok følgende formulering i manifestet: «Mange tiårs kamp mot narkotika har ikke gitt resultater. FpU ser behovet for en mer moderne narkotikapolitikk, og vi ser nødvendigheten av å lære av land som har prøvd alternative løsninger….