Politisk meningsløst

Den rødgrønne regjeringens endeløse kamp mot det de ikke liker har nå resultert i et forslag om å forby tipakninger med sigaretter. Dette får sentralstyrevara Erik Tørrissen til å reagere. Forslaget som nå er sendt ut på høring innebærer to endringer i tobakksskadeloven, en bevillingsordning for tobakkssalg og et forbud mot tipakninger. – Min visjon…

Stopp helsefascismen!

Regjeringen vurderer å forby uterøyking på restauranter. – Dette er idiotisk overstyring, sier FpUs formann Ove Vanebo. Det utredes nå nye tiltak for å begrense tobakksomsetningen i landet. Blant forslagene finner man forbud mot salg av lekesigaretter og forbud mot å selge tipakninger, samt innstramninger på antall steder som selger sigaretter. – Dette er formynderstaten…