Skadelig kvotering

I allmennaksjeselskap (ASA) må begge kjønn utgjøre minst 40 % av styret. De fleste ASA har sluppet unna regelen ved å skifte til vanlig aksjeselskap. Nå sier AP at statseide selskaper burde bruke kjønn som kriterium i ansettelse av ledere, Høyre og NHO støtter forslaget. Slike lover er et angrep på aksjonærdemokratiet og den private…

FpU i Brussel

FpUs landsstyre med observatører og gjester var nylig i Brussel. Dette for å lære mer om Den Europeiske Union (EU), det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde (EØS) og «the North Atlantic Treaty Organization» (NATO) samt å avholde Landsstyremøtet (LSM) som er FpUs høyeste organ etter Landsmøtet. På LSM ble det blant annet diskutert hvordan ungdomspartiets politikk kan føres…

FpU ser til Taiwan

Deler av Sentralstyret i FpU besøkte i nylig Republikken Kina (Taiwan), en stat som ennå ikke anerkjennes av Norge. Norge la i 2002 ned sitt eneste representasjonskontor i Taiwan. FpU mener at det kan være for tidlig å anerkjenne Taiwan som egen stat, men er tydelig på at Norge bør satse på å få et…

Kunnskapsløst av SV

FpUs Himanshu Gulati reagerer på SVs forslag om å legge ned gruvedriften på Svalbard.