Et etterlengtet løft for psykisk helse

I 2012 skrev psykologstudent, og vara til FpUs sentralstyre, Karine Skaret i Tidsskrift for Norsk Psykologforening at den rødgrønne regjeringen hadde glemt psykisk helse. Nå er hun stolt av at FrP og den blåblå regjeringen prioriterer dette viktige feltet. Allerede i samarbeidsavtalen mellom de fire ikke sosialistiske partiene fastslås det at behandlingstilbudet innen rus og…

Ja til mer arbeidsinnvandring

Sentralstyremedlem Tristan Dupré var nylig intervjuet av NRK i forbindelse med en debatt om arbeidsinnvandring og velferdsytelser til folk som bor i utlandet. – Norge kommer til å trenge flere arbeidere i tiden fremover, derfor bør man for eksempel tillate innvandrere adgang dersom de allerede har fått jobb, sier Tristan Dupré. Dupré erkjenner imidlertid at…

– La homofile gi blod!

Nestformann i Vest-Agder FpU, Hallgeir Ljøstad, synes det er diskriminerende at homofile ikke får lov til å gi blod. Ljøstad synes lovverket er både gammeldags og diskriminerende, og peker på dagens blodmangel. – Reglene burde være like for alle. Homofile bør kunne vurderes på individuelt grunnlag, og ikke som en gruppe som kategorisk utestenges, understreker…

Gi studentene uføreforsikring

Denne uken har debatten rundt unge uføre blitt veldig aktuell. Dersom man blir ufør som student kan man ende opp som minstepensjonist hele livet.