Fjern arbeidsgiveravgiften

Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) vil redusere og på sikt fjerne arbeidsgiveravgiften. Lærlinger bør fritas for arbeidsgiveravgift. Myndighetene har innført avgifter på det de ønsker at befolkningen ikke skal gjøre eller kjøpe, for eksempel alkohol. Men hvorfor har vi en egen avgift for å ansette folk? Er det ikke positivt at folk arbeider? Fremskrittspartiets Ungdom vil redusere…

Malmö som skrekkeksempel

Svenskens innvandringspolitikk har ført til fremvekst av gettoer med eksplosjon av biler, voldsutsatt redningstjeneste og fattigdom. Fremskrittspartiets politikk strider mot Sveriges innvandringspolitikk. Nærmere 50 000 mennesker bor i asylmottak og myndighetene har mistet kontroll over deler av Malmö. – Svenskene stiller få krav til de som bosetter seg i landet og vil ikke diskutere konsekvensene av høy…

Fjern subsidiene og innfør dyrepoliti nå!

I NRK-dokumentaren ”pels” om dyrevelferd i pelsdyrnæringen kommer det frem at en rekke pelsdyrfarmere har brutt regelverket for god dyrevelferd. Dette til tross for at næringen tidligere har forfektet at dyreholdet på mange av gårdene som blir brukt i filmen er eksempel til etterfølgelse. Det som gjør dette spesielt alvorlig er at dokumentaren også viser…

I desember er alle liberalister

Første søndag i desember blir Norge alltid litt mindre sosialistisk. Søndag var første dag hvor vanlige butikker får ha åpent på søndager. FpU vil ha jul året rundt. Adventstiden er godt i gang og julen er rett rundt hjørnet. Vi i FpU liker å tenke på desember som «FrP-måneden». Da halveres skatten og butikkene blir…