Hva med egen politikk?

I et rasende innlegg av Kolbjørn Eriksen (Senterpartiet) kommer en tirade av usanne, vage eller ubegrunnede påstander om Fremskrittspartiet. Eriksen gir klart uttrykk for hva han synes om FrPs økonomiske politikk. Han påstår at – fordi FrP investerer mer oljepenger i Norge – opererer vi med et handlingsrom som ikke er økonomisk ansvarlig. Det er…

Johansens åpenbaring

Raymond Johansen (Arbeiderpartiet) skriver et innlegg om det han påstår er Fremskrittspartiets politikk blant annet innen helse, skole, arbeid og bistand. Kritikken ligner mest på en dommedagsprofeti. Johansen påstår at FrP vil at størrelsen på lommeboka avgjøre helsetilbudet. Dette er ikke sant. FrP vil at valg av sykehus, det være seg privat eller offentlig, bør…

Usosial boligpolitikk

Ingen skryter så mye som de rødgrønne av hvor rettferdig og sosial deres politikk er. Boligpolitikken derimot står i grell kontrast til det sosialdemokratiske mantraet til regjeringen. Dagens Næringsliv har med flere hevdet at boligbehovet vil øke fremover (senest 22. januar). Boligbyggingen og -etterspørselen er blitt en ond sirkel for unge og lavtlønnede. Manglende tempo…

Nederlag for det rødgrønne skoleeksperimentet

Den nyeste OECD-undersøkelsen viser at Norge er langt fra best i klassen når det gjelder resultater. Med en flau 22. plass av 25 mulige er det åpenbart at regjeringens likhetsskole nok en gang kommer til kort i internasjonal sammenheng. Hele prosjektet arter seg som et sosialt eksperiment for å bevise at alle er like. Norsk…