Stopp helsefascismen!

Regjeringen vurderer å forby uterøyking på restauranter. – Dette er idiotisk overstyring, sier FpUs formann Ove Vanebo. Det utredes nå nye tiltak for å begrense tobakksomsetningen i landet. Blant forslagene finner man forbud mot salg av lekesigaretter og forbud mot å selge tipakninger, samt innstramninger på antall steder som selger sigaretter. – Dette er formynderstaten…

Ta vare på de eldre!

FpU mener eldreomsorg er en av de viktigste oppgavene kommunen skal drive med. –De andre partiene kan lære av våre løsninger, sier FpU-formann Ove Vanebo.

– Kriminelle bør kastes ut

Nettavisen: Britene har begynt å kaste ut uromakere fra trygdeboliger. FpU mener vi bør gjøre det samme i Norge.