Ja til prøvefri russetid

– Dette har elevene ønsket i årevis, endelig blir de hørt, sier Petter Kvinge Tvedt.

Forsetter politikutt

– Statsbudsjettet viderefører nedbemanningen i politiet, sier sentralstyremedlem Petter Kvinge Tvedt. Han frykter at budsjettet vil bety mindre etterforskning av både alvorlig og mindre alvorlig kriminalitet. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å bevilge 696,2 millioner kroner til politiet, men budsjettet slukes opp av den ekstraordinære situasjonen etter 22. juli. – Det er bra at regjeringen har tatt…

Slipp ungdom til på boligmarkedet

Finanstilsynet har skjerpet egenkapitalkravet for å få lån til bolig. Det gjør det vanskeligere for ungdom å etablere seg.  Sentralstyremedlem Petter Kvinge Tvedt vil bedre BSU-ordningen, fjerne dokumentavgiften og bygge flere boliger for å lette inngangsbilletten til boligmarkedet. – De nye kravene vil kreve at man må ha minst 15 prosent egenkapital. Det målet når…