– Et virkelig bilkupp!

Ni bilkupp til under 150 000 kroner, reklamerer VG med i dag. Med FpUs politikk ville en ikke måttet kjøpe bruktbil for de samme pengene.

Arbeiderpartiet utøver press på advokater

Kjendisadvokat Sigurd Klomsæt melder seg ut av Arbeiderpartiet etter 40 års medlemsskap etter å ha mottatt «signaler » fra personer Arbeiderpartiet om at kritikken han rettet mot politiet var uønsket.

Stopp helsefascismen!

Regjeringen vurderer å forby uterøyking på restauranter. – Dette er idiotisk overstyring, sier FpUs formann Ove Vanebo. Det utredes nå nye tiltak for å begrense tobakksomsetningen i landet. Blant forslagene finner man forbud mot salg av lekesigaretter og forbud mot å selge tipakninger, samt innstramninger på antall steder som selger sigaretter. – Dette er formynderstaten…

Forsetter politikutt

– Statsbudsjettet viderefører nedbemanningen i politiet, sier sentralstyremedlem Petter Kvinge Tvedt. Han frykter at budsjettet vil bety mindre etterforskning av både alvorlig og mindre alvorlig kriminalitet. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å bevilge 696,2 millioner kroner til politiet, men budsjettet slukes opp av den ekstraordinære situasjonen etter 22. juli. – Det er bra at regjeringen har tatt…