Johansens åpenbaring

Raymond Johansen (Arbeiderpartiet) skriver et innlegg om det han påstår er Fremskrittspartiets politikk blant annet innen helse, skole, arbeid og bistand. Kritikken ligner mest på en dommedagsprofeti. Johansen påstår at FrP vil at størrelsen på lommeboka avgjøre helsetilbudet. Dette er ikke sant. FrP vil at valg av sykehus, det være seg privat eller offentlig, bør…

Forbud mot nye forbud: uke 23

Uke 23 av FpUs forbudskampanje! Bilen står for omtrent 75 % av persontransport i Norge. Grunnen til det er at folk må på jobb, skole og i butikken – det er ikke alle plasser i Norge det går trikk. Likevel ønsker Arbeiderpartiets samarbeidspartner i regjering, Sosialistisk Venstreparti (SV), å forby bensinbiler. Som om ikke vanlige…

– Alkoholavgiftene skal ned – ikke opp

Sentralstyremedlem i FpU, Atle Simonsen er oppgitt over regjeringens forslag om å øke alkoholavgiftene. – Vi har verdens dyreste alkohol og har aldri hatt mer grensehandel og smugling. Avgiftene bør ned på svensk nivå, ikke økes ytterligere. Resultatet av dette er fire ting. Mer grensehandel, mer smugling, mer hjemmebrenning og færre arbeidsplasser i Norge. Det…

Norge skal bygges!

Maria Alseth (17), Formann i Sør-Trøndelag FpU ønsker en massiv opprustning av norsk infrastruktur. Her forklarer hun hvorfor. Norge har i dag, etter åtte år med rødgrønn regjering, et massivt vedlikeholdsbehov på offentlig infrastruktur. Vedlikeholdsetterslepet har per i dag en prislapp på over 800 milliarder norske kroner. Det krever altså nesten et helt statsbudsjett for…