FpUere satt i fengsel

I mange kalde og mørke celler rundt om i verden sitter mennesker fengslet for ting vi tar som selvfølgeligheter her i Norge. Buskerud FpU og Akershus FpU deltok den 8. mai på en aksjon arrangert av Amnesty for å sette fokus på samvittighetsfanger. Aksjonen gikk ut på at lot seg fengsle i Amnestys celle på…

Heis flagget for heltene!

Fremskrittspartiets Ungdom retter en stor takk til dere som har kjempet for fedrelandet. Norge hadde ikke vært det samme uten dere. Den 8. mai 1945 talte kong Haakon VII til et fritt folk for første gang på fem år: «Kjære landsmenn! Jeg og min regjering sender i dag en varm hilsen til alle norske kvinner…

FpU stemte mot OL

FrPs landsmøte vedtok å stemme mot OL i Oslo i 2022! Dette er et godt gjennomslag for Fremskrittspartiets Ungdom! Resolusjon nr: 41 Tittel: FrP sier nei til OL Forslagsstiller: Sogn og Fjordane FrP FrP sier nei til OL i Oslo 2022 Landsmøtet i Fremskrittspartiet sier nei til å stille statsgaranti for et OL i Oslo i 2022. Fremskrittspartiet ønsker å benytte…

– Folk flest har ikke feber, men det har velferdsstaten

FrPs landsmøte vedtok utredning av sykelønnskutt. Se sentralstyremedlem Sara Berge Økland sin landsmøtetale og les resolusjonen «En bærekraftig velferdsstat».   Her ser du Øklands tale Resolusjon nr: 49 Tittel: En bærekraftig velferdsstat Forslagsstiller: FpU Norge har gjennom flere generasjoner utviklet en omfangsrik velferdsstat. Dagens velferdsstat er ikke bærekraftig på grunn av økende arbeidsfravær og eskalerende…