Siv Jensen har bestått eksamen!

Finansminister Siv Jensen har bestått eksamen, mener sentralstyremedlem Sara Berge Økland. Regjeringens samlede skatte- og avgiftslettelser utgjør nå over 15 milliarder kroner og ungdomspartiet har all grunn til å være fornøyd. Fremskrittspartiet har i over 40 år ventet på å styre norsk politikk i riktig retning. Da Siv Jensen la frem sitt første statsbudsjett presenterte hun…

Kunnskap fremfor eggstokker

Likestilling bør ikke handle om resultatlikhet, men om å ha de samme rettighetene og pliktene. Sentralstyremedlem Sara Berge Økland mener at kjønnskvotering er diskriminering. Likestillingslovens formål er å fremme likestilling uavhengig av kjønn, og den tar særlig sikte på å bedre kvinners stilling. Fremskrittspartiet mener at kjønnskvotering er diskriminering fordi det medfører at en person…

Opphev forbud mot kjøp av seksuelle tjenester

Sexkjøpsloven var ment for å beskytte prostituerte, men mange mener den i realiteten har hatt motsatt virkning. I juni mottar regjeringen en evaluering av hvordan loven har fungert. Ferske tall fra Politidirektoratet viser at 1520 sex-kunder har blitt bøtelagt siden sexkjøpsloven ble innført i 2009. I samme periode har over 400 leiligheter i Oslo hvor…

Statsavisen for folk flest

Tenk deg at du ble pålagt å betale lisens for å lese aviser. Lisensen skulle brukes til å finansiere en statlig avis fordi alle har glede av en uavhengig avis hvor alle partier og parter kan uttale seg. Avisen formidler uavhengige artikler med så smal leserskare at de ellers aldri ville kommet på trykk. Dersom du kun…